Město Štramberk
Město Štramberk

Pověsti

Do Pamětní knihy města Štramberka zapsal začátkem 30. let 20. stol. kronikář Augustin Raška; 11 pověstí o Kotouči zaznamenal ve druhé pol. 19. stol. podle vyprávění své babičky.

Pramen: SOkA Nový Jičín
 

Fotogalerie