Město Štramberk
Město Štramberk

Přeprava tekutých odpadů


Ondřej Pavel

Kontakty

Tel.: +420 608 211 122
E-mail: pavel.ondrej@seznam.cz
Web: www.tekuteodpady.cz


Adresa

Ženklava 181
742 67  Ženklava

 
  • Vývoz jímek, žump, septiků, domovních čističek
  • Čištění přípojek, vpustí, dešťové a splaškové kanalizace
  • Čištění kanalizací tlakosacím vozem, dn100--dn600mm
  • Přeprava ADR 8. a 9. třídy
  • Vývoz tukových lapolů
  • Čištění studen a retenčních nádrží
Fotogalerie