Město Štramberk
Město Štramberk

Blahutovice, Hrabětický les

Štramberk - Ženklava - Životice - Žilina - Nový Jičín (kolem autobusového a vlakového nádraží, gymnázia směr vlevo) - Loučka - Starý Jičín - Starojická Lhota - Dub - Blahutovice - Polom - Lučice - Hrabětický les - Hrabětice - Jeseník nad Odrou - Kunín - Šenov -Nový Jičín - Rybí - Libotín - kolem retenční nádrže směr Ženklava (za mostem vlevo po pěšince přes můstek po písčité cestě kolem potoka, vyjedeme vedle vápenky Kotouč, spol. s r.o.)- Ženklava - Štramberk Délka trasy: cca 76 km

Občerstvení:
Loučka - několik restaurací, Starý Jičín restaurace na náměstí, Jeseník nad Odrou, Kunín Zámecká restaurace, Šenov, Hermelín ranč, Rybí, Štramberk restaurace Dallas, na Náměstí několik možností
Blahutovice - ves se poprvé připomíná r. 1499, jako Blahutowicze. Byly součástí hranického panství. Po třicetileté válce se obec vylidnila a poněmčila (Blattendorf).
Prof. K.J.Maškou bylo objeveno nedaleko prehistorické osídlení zemědělského podunajského lidu (/ohniště, nástroje).
Přes Blahutovice vedla významná stezka tzv. Volská cesta - vodil se dobytek z Haliče do Vídně, byly zde i větrné mlýny, statky, vzkvétala řemesla, hospodářství, zemědělství (dodnes jsou vidět zbytky bohatých statků a stavení).
Na území Blahutovic je zdevastovaný klášter, původně usedlost Eduarda Bayera, ten ji věnoval v r. 1925 celý svůj majetek (zem. usedlost s 15 ha pozemků) řeholnímu řádu Dcery božské lásky, které pečovaly o sirotky a mentálně postižené až do r. 1951. Vzniklo občanské sdružení Bayerův odkaz a snaží se zdevastovaný klášter zachránit.
Do povědomí lidí se Blahutovice dostaly i v souvislosti s plánovanou výstavbou jaderné elektrárny.

Zajímavosti po trase:
Hrabětický les - přírodní rezervace vzácné květeny
Hrabětice - nejmenší obec bývalého okresu Nový Jičín. Založeny v 18. stol. V 10 domech zde žije 35 obyvatel.
Kunín - založen asi ve 13. stol. -Kunwald. Nejstarší zmínka z r. 1382. Zámek-náleží k nejcennějším barokním stavbám celé Moravy. Vybudoval jej věhlasný rakouský stavitel Johann Lucas von Hildebrandt v letech 1726-1734 pro hrabata z Harrachu. Největšího rozkvětu dosáhl za osvícené hraběnky Marie Walburgy hraběnky z Truchsess-Waldburg-Zeilu, která zřídila jeden z nejmodernějších vzdělávacích ústavů tehdejší střední Evropy. K zámku patří zámecký park založený v 18. stol. Významné dřeviny: nahovětvec kanadský, dřezovec trojtrnný, dub letní, dub zimní. Další památkou je areál filiálního kostela sv.Kříže z 19. stol.
Šenov - nejstarší zmínka je z r. 1383. Kulturní památka kostel sv. Martina z 15. stol., s gotickými základy ze 14. stol., barokní přestavba.

Datum vložení: 26. 10. 2019 10:32
Datum poslední aktualizace: 26. 10. 2019 10:33
Autor: Správce Dobečková
Fotogalerie