Město Štramberk
Město Štramberk

Za hnízdícími ptáky na Kotvici

Štramberk - Závišice - Borovec - Sedlnice - Nová Horka - Kotvice (kolem rybníků) - Albrechtičky - Nová Horka vlevo na hlavní silnici, mineme odbočku na Sedlnice a pak zabočíme doleva přes Mošnov (staré letiště) - Skorotín - Klokočov - Příbor - Kopřivnice - Štramberk Délka trasy: cca 45 km

Občerstvení:
Sedlnice - zámecká restaurace, Albrechtičky, Skorotín - U žabáka, Kopřivnice ranč
Štramberk - náměstí - cukrárna DaM, Penzion Stará škola, hotel Šipka, Městský pivovar, Jaroňkova pekárna

Kotvice je přírodní rezervace, jejímž hlavním předmětem ochrany je rybník s výskytem chráněných rostlin a živočichů, z nichž nejvýznamnější je vodní rostlina kotvice plovoucí. Tato přírodní rezervace má velký zoologický význam, je nejen důležitou lokalitou výskytu vodních a bažinných druhů živočichů, ale je i hnízdištěm vodního ptactva. Přírodní rezervace leží na významné tahové cestě ptactva (sever-jih).

Zajímavosti po trase:
Nová Horka - první zmínka v letech 1374-5: Byla to německá ves Neuhübel. Chráněnou kulturní památkou je tříkřídlý dvoupodlažní barokní zámek Vetterů z Lilie z pol. 18. stol, přestavěný v 19. stol.. K zámku přiléhá zámecký park. Jeho jádro pochází z 18. stol., nejvýznamnější dřeviny jsou buk obecný, duby letní a severní. Ohradní zeď se souborem plastik je ze 2. pol. 18. stol. a před vchodem do záměcké zahrady je socha sv. Jana Nepomuckého. V areálu stojí kaple sv. Kříže z 1. pol. 18. stol.
Albrechtičky - první zmínka r. 1411 jako Albrechticz. Kulturní památkou je barokní kostel sv. Mikuláše ze 17. stol., v 19. stol. přestavěný. Další zajímavostí je hrobka bývalých majitelů panství.
V Albrechtičkách působili předci Leoše Janáčka -dědeček a strýc, otec L.J. se zde narodil.
Příbor
Městská památková rezervace od r. 1989. První zmínka v r. 1251. Nejstarší a nejcennější památkou je kostel Narození Panny Marie ze 13. stol- gotická podoba, barokní přístavby v 18. stol., měšťanské domy na Náměstí, morový sloup, budova Piaristické koleje z poč. 18. stol., kostel sv. Valentina, aj.
Významné osobnosti - Jan Sarkandr, Sigmund Freud, sochař František Juráň a další.

Datum vložení: 25. 10. 2019 16:51
Datum poslední aktualizace: 17. 3. 2020 8:51
Autor: Správce Dobečková
Fotogalerie