Město Štramberk
Město Štramberk

Hustopeče nad Bečvou

Štramberk - Ženklava - Životice - Žilina - Nový Jičín - Loučka - Jičina - Palačov - Poruba - Hustopeče nad Bečvou - Vysoká - směr Dub - křižovatka směr Polouvsí. Délka trasy: cca 72 km

Občerstvení:
Loučka - více restaurací, Hustopeče nad Bečvou Restaurace Sokolovna, Jeseník nad Odrou,
Rybí, Štramberk

Hustopeče nad Bečvou - čtyřkřídlý dvoupatrový renesanční zámek z r. 1596 s nejkrásnějším arkádovým dvorem na Moravě. Nižší severní křídlo přistavěno později a celý objekt renovován po roce 1740. V současnosti působí zchátralým dojmem. V letech 1953 až 1964 opravena střecha a v pozdějších letech část zámku.
Další významnou kulturní památkou je farní kostel Povýšení sv. Kříže z přelomu konce 16. a začátku 17. stol.. Je to goticko-renesanční chrám. Ohradní zeď kostela je zdobena 14 vzácnými sochami světců.

Zajímavosti po trase:
Jeseník nad Odrou - zal. pravděpodobně na konci 12. stol.Poprvé se o něm zmiňují v r,. 1201. Kulturní památkou je pozdně barokní zámek z 18. stol., stojí v místě původní tvrze ze 16. stol a kostel Nanebevzetí Panny Marie z 18. stol. V obci je pramen minerální vody Jesenická kyselka.
Starý Jičín - osídlení už v pravěku, nalezený pazpourkové nástroje, ozdoby a keramika, žárové i kostrové hroby. Nálezy z doby bronzové, laténské, ale i doby římské. Vývoj městečka úzce spjat s hradem. Procházela územím jantarová cesta. Hrad Starý Jičín , dnes zřícenina, byl zal. asi na poč. 13. stol. Další památky - barokní farní kostel sv. Václava s renesanční věží s areálem hřbitova, ohradní zdí, dřevěnou krytou chodbou a schodištěm, rokokové kříže, kašna na Náměstí, barokní socha sv. Jana Nepomuckého, popravčí sloup, Panská zahrada s barokními sochami aj.

Datum vložení: 25. 10. 2019 16:44
Datum poslední aktualizace: 25. 10. 2019 16:57
Autor: Správce Dobečková
Fotogalerie