Město Štramberk
Město Štramberk

Městské informační centrum - náměstí - Štramberský hrad

Délka trasy: 600 m, čas: cca 30 min.

Trasa začíná u budovy - původně stará tržnice při dolní bráně, od roku 1822 sloužila jako masné krámy, později zde bylo umístěno městské muzeum. V roce 1992 zde bylo otevřeno Muzeum světoznámého malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana. Dále zde bylo v letech 1997-2017 Informační centrum. V přilehlé zahrádce stojí za povšimnutí studna s dřevěnou obrubní a rumpálem. 
Od masných krámů se vydáme nahoru k náměstí kolem kříže před radnicí z r. 1895. Dominantou náměstí je farní kostel sv. Jana Nepomuckého vybudovaný v letech 1721-1723 na popud olomouckého jezuity Karla Pfefferkorna. Nad hlavním oltářem je vzácné sousoší Kalvárie, pocházející z kostela Povýšení sv. Kříže na Kotouči z roku 1660. Výzdoba kostela dekorativní šablonovou malbou a mozaika Panny Marie na farní budově pocházejí z počátku 20. století a jsou dílem brněnského malíře Jano Köhlera. Věž kostela byla přistavena v l. 1907-8, misijní kříž u kostela je z r. 1834. Uprostřed náměstí se nachází novorenesanční kašna s alegorickou postavou Hygie z přelomu 19. a 20. století. Našim zrakům ukrytá je studna pod pumpou vedle kašny, která sloužila k potřebám městského pivovaru, zbořeného roku 1865. V Muzeu Zdeňka Buriana, čp. 31, navštívíme expozici života a díla světově uznávaného malíře pravěku a dobrodružství, který část života prožil ve Štramberku. Měšťanské domy pocházejí z 1. poloviny 19. století.
V levém rohu náměstí začínají schody na Trúbu. Po nich se vydáme nahoru. Zvonice po levé straně, svázaná s městskou hradební zdí, je zbytek již neexistujícího gotického kostela sv. Bartoloměje, který byl zrušen v roce 1782. U zvonice je přírodní amfiteátr, který od r. 1994 slouží kulturním účelům (mimo akce nepřístupný). Na vrcholu Zámeckého kopce - vyvýšenině jurské vápencové kry - vznikl ve 13. století hrad, v jehož blízkosti je doloženo slovanské osídlení od 1. pol. 13. století. Poprvé se hrad v písemnostech připomíná roku 1211. Dne 4. prosince 1359 povýšil markrabě moravský Jan Jindřich Lucemburský, bratr Karla IV., osadu v podhradí na město. Existence hradu je spojována se zeměpanskou správou území nebo s obranou zemských hranic. Z hradu zůstaly jen zbytky hradebního zdiva a válcová věž zvaná Trúba, která byla v roce 1903 rekonstruována podle návrhu architekta Kamila Hilberta; od té doby slouží jako rozhledna. Zachované úseky hradebních zdí se upravily, byly postaveny 2 hradní brány. Do opevnění u Trúby je vsazena mosazná pamětní deska významného propagátora města, MUDr. Adolfa Hrstky od sochaře Františka Juráně. V tomto areálu se zastavíme ještě u Jaroňkovy útulny. Pod věží Trúbou, na místě tzv. horního paláce, byla v roce 1925 přistavěna Jaroňkova útulna, která dodnes slouží vyčerpaným turistům k odpočinku a k nákupu suvenýrů. Protější roubený srub Hrstkova chata (dříve Rašínova), byl postaven jako turistická ubytovna v roce 1925, dnes je využíván jako restaurace. Hradební zdi jsou původní, opravované a nastiňují půdorys hradu Štramberka. Cestou kolem hradeb se dostaneme do Jaroňkovy uličky, štramberské "Zlaté uličky", která má v sobě kouzlo zašlých časů. Jsou zde zachovány bašty městského opevnění a roubené domy z přelomu 18. a 19. století. Zajímavá je studna s dřevěným roubením a rumpálem (hradní zdroj pitné vody) a mariánský sloup s Madonou z r. 1862. Pod uličkou (proti čp. 108) lze spatřit pískovcovou sochu sv. Jana Nepomuckého z r. 1738 (původně na náměstí).

Datum vložení: 26. 10. 2019 10:00
Datum poslední aktualizace: 29. 1. 2020 14:06
Autor: Správce Dobečková
Fotogalerie