Město Štramberk
Město Štramberk

Rovnou na Roveň

Štramberk MIC - Závišice rozcestí - Rybí- dojedem k hlavnímu tahu do Ostravy, přejedeme na druhou stranu, dáme se vlevo podél silnice, až dojedeme k závoře (na pravé straně), kolem ní se dostaneme na silnici přes les Roveň - Hukovice - Bartošovice - Sedlnice - Borovec - Závišice - Paseky - Libotín - Štramberk (pokud se chcete vyhnout přejíždění přes hlavní silnici, lze asi 1 km za Rybím odbočit vpravo na polní cestu, která nás dovede pod silniční most, za ním se dáme doleva a dostaneme se na stejné místo jako při přejezdu hlavního tahu) Délka trasy: cca 36 km

Občerstvení:
Roveň - bývalý vojenský areál, Bartošovice - Zámecká cukrárna, Občerstvení na fotbalovém hřišti, Sedlnice- Restaurace v zámeckém parku

Roveň je les, ve kterém jsou chráněné rostliny. Díky tomu, že to byl donedávna vojenský prostor, jsou porosty ve velmi zachovalém stavu. Jen jak vjedete do lesa, ujedete pár metrů od závory a najednou jste v jiném světě, za zády necháte hluk a smog a dýcháte voňavý lesní vzduch.

Zajímavosti po trase:
Hukovice - první připomínka je z r. 1398 jako Hukowicz. Kulturní památkou je barokní kostel Navštívení Panny Marie z r. 1765. Hukovice měly i svůj zámek, dnes připomíná spíše hospodářské stavení.

Bartošovice - první zmínky v r. 1383 a 1398 jako Partschendorf. Kulturní památkou je barokní zámek s hospodářskou budovou a zámeckým parkem ( s platanem javorolistým, stáří asi 200let). Už v r. 1490 je zmiňována tvrz, která byla postupně přestavována až do dnešní podoby (19. stol.), kostel sv. Řehoře s renesančními náhrobky, barokní fara z 18. stol. a památkově chráněný vodohospodářský areál Oderský mlýn, aj.

Datum vložení: 25. 10. 2019 16:49
Datum poslední aktualizace: 17. 3. 2020 8:51
Autor: Správce Dobečková
Fotogalerie