Město Štramberk
Město Štramberk

Na Hukvaldy za kvetoucími jírovci (kaštany)

Štramberk - Kopřivnice - Lubina - Horní Sklenov - Hukvaldy obora - Měrkovice - Vlčovice - Lubina - Kopřivnice - Štramberk Délka trasy: cca 45 km

Občerstvení:
Hukvaldy- několik restaurací po cestě pod hradem
- občerstvení při vstupu do obory
Vlčovice - restaurace
Kopřivnice - restaurace U Matesa
Štramberk - restaurace Palárna, cukrárna U Hezounů, restaurace Prosek, hotel Gong,
na náměstí - Městský pivovar, cukrárna DaM aj.

Popis trasy:
Vyjedeme od MIC ve Štramberku z náměstí dolů na hlavní cestu. Po ní se dáme vlevo přes celý Štramberk na křižovatku pod Palárnou a zabočíme vlevo. Cesta (poněkud frekventovaná) nás dovede až ke křižovatce v Lubině, kde je čerpací stanice. Před křižovatkou odbočíme vlevo a dostaneme se k přechodu pro chodce, který přejdeme na druhou stranu a zabočíme na cyklostezku do Lubiny.na konci zabočíme vpravo a dojedeme na hlavní cestu, po mostě(přes Lubinu) dojedeme na křižovatku, dáme se vlevo a na první odbočce doprava vjedeme do ulice mezi rodinnými domky. Je docela do kopce, na konci se napojíme na starou asfaltovou cesta a ta nás mezi poli dovede až k hlavní cestě z Hájova do Horního Sklenova. Tam zabočíme vpravo a po kopcovitém terénu se dostaneme až před bránu do hukvaldské hradní obory. Tam zabočíme vpravo a projedeme oboru až do Měrkovic. Kdo má zájem, může si dojít na hrad Hukvaldy cestou kolem lišky Bystroušky doleva nahoru. Při výjezdu z obory se na konci svažující silnice dáme vpravo přes Měrkovice do Mnišího, Vlčovic, kde v zatáčce za hasičárnou odbočíme vpravo mezi domy (vyhneme se hustému provozu) a vyjedeme naproti restaurace, kolem restaurace vlevo vede další cesta, kolem hřiště kopané, rybníčku po levé straně vyjedeme na hlavní cestu, která nás dovede na křižovatku kolem podniku Dura se dáme vlevo a na konci vpravo, kde pojedeme kolem bývalého areálu Tatry. Na konci zabočíme vlevo až k zatáčce a pak kolem železniční zastávky Kopřivnice přes hlavní cestu, kolem loutkového divadla, mezi panelovými domy až ke kulturnímu domu v Kopřivnici, dále kolem Pizzerie přes silnici po vyznačené stezce pro chodce a kola podél potoka, kolem starého hřbitova, pod Fojtstvím, vlevo kolem restaurace U Matesa, mezi panelovými domy až na Záhumenní vedle statku, doleva směr Štramberk, na křižovatce doprava do kopce kolem Palárny až na Náměstí.

Hukvaldy - hradní zřícenina, jedna z největších ve střední Evropě, druhá největší na Moravě. Kamenný hrad ze 13. stol. Významná přestavba v 16. stol., kdy byl vybudován systém opevnění. Nikdy nebyl dobyt, vyhořel v 18. stol. V areálu hradu byla postavena kaple sv. Ondřeje v 17. stol. Pozornost zaslouží také obora obklopující hrad. Vznik se datuje v r. 1567. Jsou zde aleje staletých dubů, lip, kaštanů a buků, ojedinělé obří jilmy, javory, břízy a habry. Úžasný je pohled na rozkvetlé kaštanové svíce, které lemují některé úseky cesty přes oboru.
Osud obce je úzce spjat s historií hradu. V obci Hukvaldy se narodil a žil světoznámý hudební skladatel Leoš Janáček, má zde muzeum ve svém rodném domě.

Každoročně se zde pořádá hudební festival Janáčkovy Hukvaldy.

Zajímavosti po trase:
Kopřivnice - první zmínka z r. 1382. Hrad Šostýn pravděpodobně postaven ve 2. pol. 13. stol. a zanikl asi v 15. stol. při tažení husitů do Slezska. Kopřivnice v 1. pol. 19. stol. nepatrnou vesnicí. Zač. 19. stol. založena Raškova továrna na výrobu fajánse (keramička). V 50. letech 19. stol. zřízena továrna na kočáry, později automobilka Tatra. V r. 1910 byla Kopřivnice povýšena na město.
Památky- areál starého hřbitova, byl založen asi v 16. stol. kolem dřevěného kostela sv. Bartoloměje, ten byl v 19. stol. rozebrán a postaven nový, stejného zasvěcení. Hrobky rodiny Raškovy a Šustalovy v areálu bývalého hřbitova, kříže, areál bývalého fojtství z konce 18. stol., zřícenina hradu Šostýna, bývalý arcibiskupský dvůr (zemanství), pamětní kameny, prehistorické sídliště u tzv. Šutyrovy studánky - slezská a laténská kultura.
V Kopřivnici se narodil světoznámý malíř, grafik a ilustrátor dobrodružných knih Zdeněk Burian a geniální běžec Emil Zátopek.

Lubina - vznikla sloučením dvou obcí Drnholce nad Lubinou (1438) a Větřkovic(1302)
Areál farního kostela se čtyřmi kapličkami a farou z 19. stol.

Vlčovice -první zmínka 1437. Cenou památkou je hrazený gotický kostel Všech svatých s areálem hřbitova a ohradní zdí.

Datum vložení: 25. 10. 2019 16:45
Datum poslední aktualizace: 17. 3. 2020 8:52
Autor: Správce Dobečková
Fotogalerie